Други пробивни и пробивно-разстъргващи машини - Категории