Стругове
Пробивни машини; Пробивно-разстъргващи машини; Обработващи центри
Фрези; Шлифовъчни машини
Преси; Гилотини
Други