CNC борверзи

с подвижна колона

Хоризонтално пробивно-разстъргващите машини от серията ТК69 са най-тежките и с най-големите технологически възможности за обработка на крупногабаритни и тежки призматично-корпусни детайли. За това спомага концепцията с подвижна колона, осигуряваща много голяма дължина на обработката в съчетание с шпинделна кутия с вертикално движение по короната, с въртящ шпиндел за пробивни и разстъргващи операции, лагерувана във фрезов шпиндел. Допълнителната правоъгълна фрезова пинола служи за закрепване на фрезови глави или планшайба. CNC въртящата маса има и напречно движение, а върху подовите плочи, които са с възможности за прецизна нивелация, могат да бъдат затягани по-големи и по-тежки детайли.

Техническа характерстика

МОДЕЛТК6913ТК6916ТК6920
Диаметър на пробивния шпинделmm130160200
Диаметър на фрезовия шпинделmm221.4280320
Край на шпинделаISO50ISO50ISO60
Размери на фрезовата пинолаmm350х380440х480480х520
Надлъжен ход „Х“ на колонатаmm4000х200006000х200008000х20000
Вертикален ход „Y“ на шпинделната кутияmm2500х40002500х50003000х7000
Ход на шпиндела „Z“mm80011001200
Ход на фрезовата пинола „W”mm6009001200
Общ напречен ход „Z“ + „W“mm140020002400
Обороти на шпиндела (два диапазона)rpm3.15-800
Подавания по оси „Z“ и „W“mm/min0.5 – 20001-20001-2000
Скорост на надлъжно преместване на колоната „Х“ и вертикално преместване на шпинделната кутия „Y“mm/min1-2500
Точност на позициониране (X/Y/Z/W)mm0.025/1000
Мощност на главния двигателkW37557
Тегло отt6085130

Забележка: Точните параметри на техническата спецификация, включително и различни от тези в горната таблица, се съгласуват преди поръчката и договарянето.

Управление и задвижвания

CNC управление SIEMENS 840D
– цветен LCD дисплей с графично изображение на стандартните цикли
– сериен интерфейс RS-232C
– електронен маховик за ръчно управление на ходовете
– едновременно управление по четири оси с линейна и кръгова интерполация
– компенсиране износването на инструмента и др.
Главно задвижване – DC елмотор и регулатор SIEMENS
Подавателни задвижвания – DC eлмотори и задвижвания SIEMENS
Отчитане на преместванията по осите:
– оси X, Y – линейни скали FAGOR/SIEMENS
– ос Z – мотор-енкодер SIEMENS
– оси W и V (опции) – линейни скали FAGOR/SIEMENS

Стандартно оборудване

 • Основа, колона, шпинделна кутия с вградени въртящ се шпиндел, фрезов шпиндел и правоъгълна фрезова пинола
 • Управление и двигатели – съгласно предходното описание
 • Вградени високопрецизни лагери, зъбни предавки и др. елементи в механизмите за задвижванията по осите и на главния шпиндел
 • Система за централно смазване на направляващите на тялото, колоната, фрезовата колона и на главния шпиндел с многоточково хидростатично/хидродинамично налягане. Системата осигурява плавен и спокоен ход при ниски стойности на подаванията
 • Затягане на инструмента с автоматичен хидрозатегач
 • Хидроагрегат за всички хидравлични механизми за фиксиране, затягане и др.
 • Стоманени защити на направляващите по ос X и Y
 • Електроуправление с апаратура на SCHNEIDER
 • Платформа за оператора с пулт за управление

Допълнително оборудване

 • Ъглова фрезова глава ISO 50
 • Универсална фрезова глава ISO 50
 • NC планшайба
 • Инструментален магазин за автоматична смяна на 40 бр. инструменти
 • Стружкотранспортьор
 • Станция за охлаждане на маслото
 • Подови борвергови плочи с размери 3000х1500х400мм
 • Ъглови маси с размери 2000х1500 мм за закрепване на обработваемите детайли
 • Кабина за оператора
 • CNC въртяща маса за четиристранна обработка на детайла със следните технически показатели:
 • МоделRT1450-NCZTK80
  Размери на работната масаmm2500х30003000х40004000х5000
  Макс. товароносимост
  на масата
  t4080100
  Линеен ход на масата „V“mm200025003000
  Скорост на въртене
  на масата
  rpm

  0.001-1

  Линейна скорост на
  масата ос „V“
  mm/min1-30001-30001.5-3000
  Широчина на „Т“ каналитеmm283636
  Разстояние между
  „Т“ каналите
  mm200380380
  Главен електродвигателrpm75 Nm, 200075 Nm, 200090 Nm, 2000
  Подавателен двигател
  за ос „V“
  rpm55Nm, 200075Nm, 200095Nm, 2000